Image Alt

Wsparcie

Chcielibyśmy zaprosić Cię do współtworzenia tego wyjątkowego filmu, który będzie ewangelizował cały świat! Możesz mieć swój udział w dziele, które zostanie udostępnione zupełnie za darmo na platformie YouTube w 5 językach świata. W czasach, w których próbuje się zanegować bezcenną wartość sakramentu kapłaństwa, chcemy aby został on ponownie odkryty przez jak największą ilości ludzi.

Nasz wspólny film ma na celu przybliżyć ludzi do Boga a w następstwie zmianę stylu życia, na taki który będzie przepełniony miłością i szacunkiem do drugiego człowieka. W filmie pokazujemy ludzi, których życie było pozbawione relacji z Bogiem oraz następstwa duchowej pustki. W każdej z tych historii widz może odnaleźć cząstkę siebie i zestawić z swoim życiem.

Chcemy, żeby ten film dotarł do ludzi wierzących jak i niewierzących. Żeby był umocnieniem wiary dla ludzi świeckich jak i kapłanów. Iskrą zapalającą osobową relację z Bogiem u tych, którzy ją utracili lub dopiero jej szukają. Uświadomieniem jak wygląda życie bez Boga a jak nabiera sensu kiedy zwracamy się do Stwórcy.

Udało nam się już zrealizować dużą część nagrań, podczas której nagraliśmy wyjątkowe wywiady z nie kwestionowanymi autorytetami. Kolejny etap nagrań przed nami to rejestracja niezwykłych historii ludzi, którzy przeżyli część swojego życia bez relacji z Bogiem, aż do momentu spotkania Go w osobie kapłana. To świadectwa, w których każdy z nas odnajdzie cząstkę siebie. A przede wszystkim to niezwykła historia miłości Boga do ludzi.

Przed nami, prócz kilkunastu dni zdjęciowych, etap postprodukcji, czyli montażu nagranych materiałów. Zależy nam, żeby ten film oprócz głębokiego przekazu i wartości merytorycznej miał również formę wizualną zrealizowaną na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego, żeby ten film mógł powstać uruchomiliśmy zbiórkę na portalu Katolikwspiera.pl. Twoja pomoc zbliży nas do ukończenia tej wyjątkowej produkcji a Ty dzięki wpłacie środków będziesz współproducentem filmu o jednej z największych tajemnic świata jaką jest sakrament kapłaństwa.

Stworzyliśmy zbiórkę na portalu Katolikwspiera.pl, która pozwoli nam na zebranie budżetu i ukończenie filmu. Potrzebujemy zrealizować kilkanaście dni zdjęciowych, w tym planujemy nagrania za granicami Polski a następnie ruszyć z etapem postprodukcji: montażem, animacjami i kolor korekcją oraz udźwiękowieniem i muzyką.

Stwórzmy razem film, który będzie ewangelizował świat.

“A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności swojej i niech oko twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny! Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało – daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności! Tak zaskarbisz sobie wielkie dobra na dzień potrzebny, ponieważ jałmużna wybawia od śmierci i nie pozwala wejść do ciemności. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego.”
Księga Tobiasza, 4 7-11