“Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.”

- Bł. Karol de Foucauld

“Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni”

- Św. Jan Paweł II

“Kapłan nade wszystko musi być oddany stałej modlitwie.”

- Św. Jan Maria Vianney

“Największy dar, jaki Bóg może dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa”

- Św. Jan Bosko

“Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was.”

- Św. Jan Maria Vianney

“Bez księdza śmierć i męka naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia. Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi?"

- Św. Jan Maria Vianney

“Konieczne jest, by kapłani mieli świadomość, że cała ich posługa nigdy nie powinna wysuwać na pierwszy plan ich samych lub ich opinii, ale Chrystusa.”

- Papież Benedykt XVI

“Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości."

- Św. Jan Maria Vianney

“Nie patrz na osobiste przymioty kapłanów, lecz na ich zadanie.”

- Św. Ambroży

“O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana.”

- Św. Siostra Faustyna

“O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii”

- Św. Jan Maria Vianney

“Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dóbr.”

- Św. Jan Maria Vianney

“Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa”

- Bł. Karol de Foucauld

“Bóg dał kapłanom taką moc, jakiej nie użyczył ani aniołom, ani archaniołom: tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie.”

- Św. Jan Chryzostom

“Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa”

- Św. Jan Paweł II

Chcielibyśmy zaprosić Cię do współtworzenia tego wyjątkowego filmu, który będzie ewangelizował cały świat!