Author: admin9546

W Licheniu, miejscu uznanych objawień Maryjnych udało nam się zrealizować wywiad z niezwykłym kapłanem pochodzącym z Ugandy – o. Johnem Bashoborą. Tematem rozmowy był sakrament pojedniania i pokuty. John Bashobora, jako doktor teologii duchowości, opowiedział o tym co dzieje się

Największa tajemnica świata i zarazem najpiękniejsza historia miłości - Bóg zamknięty w kawałku konsekrowanego chleba. Ks. Dominik wprowadził nas w misterium męki i zmartwychwstania. Już teraz możesz obejrzeć fragment wywiadu, w którym usłyszysz o niesamowitej wierze prostych kobiet, które doświadczyły

Tuż przed rozpoczynającymi się rekolekcjami w Polsce udało nam się zrealizować wywiad z o. Jamesem Manjackalem. Ten pochodzący z Indii kapłan głosił Słowo Boże w zatoce Perskiej, gdzie pod groźbą kary śmierci ochrzcił blisko 5000 muzułmanów. W trwającej blisko 1,5

Pomaga rocznie setkom kobiet samotnie wychowującym dzieci. Fundacja, którą powołał do życia dba o potrzeby tych, którzy jeszcze się nawet nie narodzili. Ks. Tomasz Kancelarczyk opowiedział nam o walce, jaka toczy się o życie dzieci nienarodzonych, o społecznej odpowiedzialności oraz