luty 2019

Pomaga rocznie setkom kobiet samotnie wychowującym dzieci. Fundacja, którą powołał do życia dba o potrzeby tych, którzy jeszcze się nawet nie narodzili. Ks. Tomasz Kancelarczyk opowiedział nam o walce, jaka toczy się o życie dzieci nienarodzonych, o społecznej odpowiedzialności oraz